مهدی اسکندری

مدیر امور بهره برداری سیکل ترکیبی

مشخصات فردی:

نام: مهدی اسکندری

سال تولد: 1354

اطلاعات تماس:

آدرس ایمیل: m.eskandari@mgpg.ir

شماره تماس: 02636600701 – داخلی 767

سوابق تحصیلی:

مهندسی برق و کنترل– دانشگاه صنعتی سهند تبریز 1379

سوابق کاری:

مدیر بهره برداری نیروگاه سیکل ترکیبی شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم 1401 تا کنون

رئیس اداره شیفت  بهره برداری نیروگاه سیکل ترکیبی شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم 1395

معاون اداره شیفت  بهره برداری نیروگاه سیکل ترکیبی شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم 1381

کارشناس مسئول ابزار دقیق و اتوماسیون نیروگاه حرارتی رامین اهواز 1380

کارشناس دفتر نظارت سد نیروگاه شهید عباسپور 1379

دکمه بازگشت به بالا