شعبان جعفری

معاون تولید

مشخصات فردی:

نام:شعبان جعفری

سال تولد:  1348

اطلاعات تماس:

آدرس ایمیل: shabanjafarii@yahoo.com

شماره تماس: 02636600701 – داخلی 210

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات – دانشگاه شهید باهنر کرمان 1374

دوره MBA – دانشگاه تهران 1399

سوابق کاری:

معاون تولید شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم (1401 تا کنون)

مدیر نیروگاه بخار شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم 1396

مدیر تعمیرات نیروگاه بخار شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم 1394

رئیس اداره بهره برداری بخار شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم 1380

معاون اداره بهره برداری بخار شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم 1376

دکمه بازگشت به بالا