نعمت حبیبی

مدیر امور بهره برداری شیمی

مشخصات فردی:

نام:نعمت حبیبی کاریزنوئی

سال تولد:  1353

اطلاعات تماس:

آدرس ایمیل:n.habibi@mgpg.ir

شماره تماس: 02636600701 – داخلی 276

سوابق تحصیلی:

لیسانس شیمی کاربردی – دانشگاه صنعتی اصفهان

سوابق کاری:

مدیر امور بهره برداری شیمی شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم 1401 تاکنون

رئیس اداره آزمایشگاه ها و رنگ و پوشش شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم تا سال 1401

رئیس ادره شیفت شیمی شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم تا سال 1398

رئیس اداره آزمایشگاه ها و رنگ و پوشش شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم تا سال 1383

دکمه بازگشت به بالا