هومن رحمانی

مدیر امور مهندسی مکانیک بخار

مشخصات فردی:

هومن رحمانی

سال تولد: 1349

اطلاعات تماس:

آدرس ایمیل:human.rahmani@yahoo.com

شماره تماس: 02636600701 – داخلی 208

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات) – دانشگاه علم و صنعت ایران 1374

سوابق کاری:

مدیر امور مهندسی مکانیک واحد های بخار شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم

رئیس قسمت تعمیرات مکانیک بخار شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم

رئیس اداره تعمیرات مکانیک توربین بخار شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم

دکمه بازگشت به بالا