محمود واشقانی فراهانی

مدیر امور برنامه ریزی و کنترل پروژه

مشخصات فردی:

نام: محمود واشقانی فراهانی

سال تولد:  1359 تهران

اطلاعات تماس:

آدرس ایمیل: m.farahani@mgpg.ir

شماره تماس: 02636600701 – داخلی 231

سوابق تحصیلی:

کارشناسی برق قدرت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 1384

سوابق کاری:

مدیر امور برنامه ریزی و کنترل پروژه و تضمین کیفیت شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم 1400 تا کنون

مدیر امور بهره برداری بخار شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم 1397

رئیس اداره بهره برداری بخار شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم 1394

معاون اداره بهره برداری بخار شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم 1387

دکمه بازگشت به بالا