محسن کمالی راد

مدیر گروه مهندسی برق و کنترل بخار

مشخصات فردی:

محسن کمالی راد

سال تولد: 1360

اطلاعات تماس:

آدرس ایمیل: m.kamalirad@mgpg.ir

mohsen.kamalirad@gmail.com

شماره تماس: 02636600701 – داخلی 225

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت – دانشگاه تهران 1395

کارشناسی مهندسی برق قدرت – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1383

سوابق کاری:

مدیر امور مهندسی برق و کنترل نیروگاه بخار شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم 1400 تا کنون

کارشناس امور مهندسی برق نیروگاه بخار شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم 1398

رئیس اداره تعمیرات الکتریک نیروگاه بخار شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم 1397

کارشناس امور بهینه سازی نیروگاه بخار شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم 1395

معاون شیفت بهره برداری نیروگاه سیکل ترکیبی شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم 1387

کارشناس رسمی دادگستری در رشته برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات 1395 تا کنون

کارشناس برق شرکت مهندسی مشاور مترو تهران 1386

کارشناس برق جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1383

دکمه بازگشت به بالا