معرفی نیروگاه

تیم رهبری شرکت

شرکت مدیریت تولیدبرق منتظرقائم با وظیفه محوری تولید برق پایدار و همچنین وظیفه حفاظت و نگهداری از تاسیسات تولید برق در مجموعه به عنوان امانت ملّی، با ترکیب مدیریتی ذیل مجموعه را راهبری می نماید.

مهندس محسن دانک؛ مدیرعامل.
مهندس جمشید صاحبی؛ قائم مقام مدیرعامل.
مهندس بابک فاضل بخششی؛ معاون مهندسی و برنامه ریزی.
دکتر مسعود صادقیان؛ معاون مالی و اقتصادی.
مهندس شعبان جعفری؛ مدیر نیروگاه بخار.
مهندس سید رضا مجتبوی؛ مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی.
مهندس ایرج ستوده؛ مدیر بهره برداری شیمی.
مهندس سعید محمدی؛ مدیر امور HSE.
مهندس سید حسن جعفری؛ مدیر حراست.
مهندس سید علی قاسمی؛ مدیر منابع انسانی.
و علی سنائی؛ مدیر روابط عمومی.
دکمه بازگشت به بالا