قطعات و تجهیزات ساخته شده در دست بهره برداری و سایر خدمات

کنترل ولو مسیر توربین گاز

شرکت مدیریت تولیدبرق منتظرقائم بر این باور است که بهره گیری از دانش مهندسی معکوس در بسیاری از موارد راهگشا و کارساز است. مؤید این باور، در مدار نگاهداشتن نیروگاهی 50 ساله، همچون سال های نخست بهره برداری است؛ که تکنولوژی آن در کشور سازنده نیز به موزه سپرده شده است.

با این دیدگاه، فعالیت های ساخت داخل نیروگاه برای عینیت بخشیدن به باور فوق، آغاز شد. نگاهی گذرا نمایانگر برخی از قطعات و تجهیزات ساخت شده در داخل کشور با هدایت مجموعه نیروگاهی منتظرقائم است و نشان می دهد که عملیات برنامه ریزی، طراحی، هدایت و نظارت ساخت آن، توسط واحد «ساخت داخل» مجموعه از چه میزان دقت برخوردار بوده که سبب تداوم افتخارات در مجموعه است.

کنترل ولو مسیر توربین گازبکارگیری مهندسی معکوس همراه با بهبود روش ها و بهینه سازی، سبب شده است تا در مجموعه، بهره وری به منصه ظهور برسد و قطعات ساخته شده در داخل کشور با ایجاد تغییرات لازم جهت بهینه سازی تجهیز که درحال استفاده در بخش های  مختلف نیروگاه است، شاهد عینی این باور است.

 

 

کوپلینگ

 

گاید ویل تورک کنورتور

 

 

 

 

 

 

 

شفت پمپ هیدرولیک واحد گازی

 

فلورینگ بویلر فیدپمپ

 

 

 

 

 

 

 

کپه نازل
کوپلینگ موتور

 

 

 

 

سرسیلندر کمپرسور

از اقدامات دیگر قابل توجه این مجموعه نیروگاهی، راه اندازی کارگاه بازسازی والوهای صنعتی بزرگ با هدف تقویت خوداتکایی و کاهش هزینه ها، با توانایی هایی همچون جوشکاری های آرگن ، برق و CO2، انواع ماشینکاری، ماشینکاری مخصوص، بازسازی انواع والو در کلاس و سایزهای مختلف، قابل توجه است.

ارائه خدمات مختلفی همچون شست و شوی شیمیایی خنک کن ها ی توربین و ژنراتور، شست و شو و پاک سازی مسیر روغن خنک کاری توربین و ژنراتور، تـامــین تجهیزات عمـلیات اسیدشویی بویلر، شست و شوی شیمیایی دیواره خارجی لوله های فیدواتر نیروگاه سیکل ترکیبی در سایر نیروگاهها.

دکمه بازگشت به بالا