خط مشی و ارزش های سازمانی

به نام یگانه نیک ازلی و ابدی

منشور ارزش های شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم

شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم با ماموریت تولید برق و چشم انداز  تولید برق مطمئن ،پایا و اقتصادی در قالب صنعتی سبز و همیار قانون، در محیطی ایمن و شاداب برای کارکنان و در تعاملی سودمند با شرکاء و تامین کنندگان،” منشور ارزش ها” ی خود را جهت اطلاع و پایبندی تمامی  کارکنان اعلام می دارد.
اخلاق و کرامت: به رسمیت شناختن و در نظر داشتن حقوق دیگران و حفظ کرامت انسانی افراد، رعایت ادب و نزاکت همراه با خوشرویی، داشتن رفتار منصفانه و به دور از تبعیض، ارج نهادن به  تلاش و دستاوردهای دیگران.
تعهد و مسئولیت پذیری: اخذ تصمیمات صحیح، منطقی و به موقع،پاسخگویی در قبال تصمیمات و وظایف محوله توام با دلسوزی، وفاداری و تعلق خاطر به سازمان، ارتقای توانمندی ها و بکارگیری   دانش و مهارت در انجام وظایف محوله.
اعتماد و صداقت: شفافیت و حسن نیت در قبال دیگران و جلب اطمینان آنها از طریق انطباق پندار، گفتار و کردار، رازداری و حفظ اسرار دیگران، تفویض اختیار و جلب مشارکت افراد در تصمیم گیری ها و انجام امور.
خلاقیت و نوآوری:خلق، ارائه و اجرای ایده های جدید در راستای بهبود عملکرد سازمان، ایجاد بستر مناسب برای بروز استعدادها و ارائه ایده ها،شناسایی راهکارهای بهینه برای انجام بهتر وظایف،   انعطاف پذیری در مقابل تغییرات و ایده های نو.
ایمنی،بهداشت و محیط زیست: الزام به رعایت قوانین و مقررات ایمنی،بهداشت و محیط  زیست (HSE)، تامین و استفاده از لوازم حفاظت فردی،رعایت نظم و انضباط و آراستگی محیط کار، اجرای برنامه های ارتقاء ایمنی، سلامت و محیط زیست و فرهنگ ( HSE )، توجه به بهداشت روان و ارتقاء مهارت های زندگی و ارتباطی. 
مشتری  مداری و مسئولیت های  اجتماعی: درک و در نظر داشتن خواسته ها و نیازهای تمامی ذینفعان، شامل: کارکنان، سهامداران، پیمانکاران، کارآموزان، بازدید کنندگان، سازمان های ذیربط  و  جامعه و تلاش در جهت ارتقاء رضایتمندی آنها.
تعالی و بهبود مستمر: استفاده از آخرین ویرایش استاندارد های فنی و مدیریتی ملی و بین ـــ المللی به همراه تلاش جهت بهبود مستمر فعالیت ها و فرآیندها، اجرای برنامه های دوره ای ممیزی و خودارزیابی جهت شناسایی شفاف نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود و تدوین برنامه ـــــ جهت بهبود در ابعاد مختلف.                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                    مدیر عامل

دکمه بازگشت به بالا