خبر

عملیات تعمیرات در نیروگاه منتظرقائم

امور برنامه ریزی و کنترل پروژه در معاونت مهندسی و برنامه ریزی گزارش داد: تعمیرات RI در واحد 4 گازی مجموعه نیروگاهی شهید منتظرقائم که از 9 دی آغاز شده است و پیش بینی شده در مدت 75 روز به انجام برسد تا 20 بهمن ماه، بالغ بر 45% پیشرفت داشته است.

بنابر این گزارش داد، عملیات انجام شده در بخش مکانیک اعم از تعمیرات در محفظه احتراق، توربین، کمپرسور، ژنراتور، والوها و تجهیزات جانبی، در حال انجام است.

در بخش دیگری از این گزارش به تعمیرات بخش الکتریک شامل ژنراتو، ترانس، الکتروموتورها، سوئیچگیرهای مدول، میترها، رله های حفاظتی، بریکرها، تابلوها و …، اشاره شد.

امور برنامه ریزی و کنترل پروژه، در بخش دیگری از گفتگو با روابط عمومی به تعمیرات انجام شده و در حال انجام بخش تعمیرات بخش کنترل اشاره نمود و اضافه کرد این تعمیرات شامل تجهیزات کنترلی کوپه توربین، کوپه لود، سرویس و تست و کالیبره تجهیزات کنترلی، تجهیزات سیستم خنک کاری واحد، سیستم پرژ گاز، سیستم خنک کاری ژن

راتور، تجهیزات سیستم سوخت گاز در پانل ESDV و … خواهد بود.

در بخش دیگری از این گزارش به تعمیرات در حال اجرا در عملیات تعمیرات اساسی واحد 3 بخار اشاره گردید که بخش های مکانیک، الکتریک و کنترل (اینسترومنت) را شامل خواهد شد.

بنا بر این گزارش عملیات تعمیرات اساسی واحد 3 بخاراز یازدهم دی آغاز گشته و پیش بینی شده تا در مدت 75 روز، ئاحد مذکور آماده بهره برداری گردد.

 

دکمه بازگشت به بالا