سید ابراهیم زاهدی

مدیر امور کارگاه ها و ساخت داخل

مشخصات فردی:

نام: سید ابراهیم زاهدی هاشمی

سال تولد:  1344

اطلاعات تماس:

آدرس ایمیل:h.zahedi.mgpg.ir

شماره تماس: 02636600701 – داخلی 297

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی امیر کبیر

سوابق کاری:

مدیر امور کارگاه ها و ساخت داخل شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم

معاون شیفت اداره بهره برداری بخار شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم

رئیس اداره تعمیرات مکانیک بویلر بخار شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم

دکمه بازگشت به بالا