حمید رضا مسیحی

مدیر امور HSE

مشخصات فردی:

حمید رضا مسیحی

سال تولد: 1367

اطلاعات تماس:

شماره تماس: 02636600701 – داخلی 223

سوابق تحصیلی:

دکترای مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلاب– دانشگاه شهید بهشتی تهران 1398

سوابق کاری:

مدیر امور HSE شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم 1402 تا کنون

مدیر تاسیسات زیربنایی تعاونی مسکن مرآتو و گروه های 44 و 55 (1401)

مدیر بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب، شرکت میراژ (1398-1396)

مسئول آزمایشگاه آب و فاضلاب دانشگاه شهید بهشتی (1394)

دکمه بازگشت به بالا