حمید راستی

مدیر امور کارگاه ها و ساخت داخل

مشخصات فردی:

نام: حمید راستی قزل احمد

سال تولد:  1362

اطلاعات تماس:

آدرس ایمیل:h.rasti.mgpg.ir

شماره تماس: 02636600701 – داخلی 304

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید – دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات 1391

کارشناسی مهندسی مکانیک – دانشگاه آزاد تهران مرکز 1388

سوابق کاری:

مدیر امور کارگاه ها و ساخت داخل شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم 1402 تا کنون

رئیس اداره کارگاه ها شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم 1394-1401

تکنسین بهره برداری بخار شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم 1385-1394

دکمه بازگشت به بالا