ابوالفضل بزرگی

مدیر امور HSE

مشخصات فردی:

ابوالفضل بزرگی

سال تولد: 1362

اطلاعات تماس:

 A.BOZORGI@MGPG.IR

شماره تماس: 02636600701 – داخلی 223

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای– دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1386

سوابق کاری:

مدیر امور HSE شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم 1400 تا کنون

کارشناس مسئول HSE شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا (نیروگاه سمنگان) 1399

کارشناس مسئول HSE شرکت ‎‏‎‏‎‏بهره برداری و تعمیراتی مپنا (نیروگاه متمرکز پارس جنوبی) 1388

دکمه بازگشت به بالا