مهدی رهنما

قائم مقام مدیر عامل
و معاون مهندسی و پشتیبانی فنی

مشخصات فردی:

مهدی رهنما

سال تولد: 1360

اطلاعات تماس:

M.rahnama@mgpg.ir

mehdi.rahnama@gmail.com

شماره تماس: 02636600701 – داخلی 232

سوابق تحصیلی:

پسا دکتری مهندسی برق و قدرت – دانشگاه علم و صنعت ایران 1401

دکتری مدیریت کسب و کار(DBA) – دانشگاه تهران 1401

دکتری تخصصی مهندسی برق و قدرت – دانشگاه علم و صنعت ایران 1398

سوابق کاری:

قائم مقام مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم 1401 تا کنون

معاون مهندسی و پشتیبانی فنی شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم 1400 تا کنون

مدیر گروه مهندسی برق و کنترل نیروگاه بخار 1399

مدیر امور برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم 1395

رئیس اداره بهره برداری سیکل ترکیبی شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم 1389

معاون پست و اتاق فرمان اداره بهره برداری سیکل ترکیبی شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم 1387

معاون توربین گاز اداره بهره برداری سیکل ترکیبی شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم 1385

کارشناس تعمیرات کنترل و ابزار دقیق سیکل ترکیبی شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم 1384

دکمه بازگشت به بالا