محمد کریمی

مدیر بهره برداری بخار

مشخصات فردی:

محمد کریمی

سال تولد: 1350

اطلاعات تماس:

آدرس ایمیل: uukarimi@gmail.com

m.karimi@mgpg.ir

شماره تماس: 02636600701 – داخلی 230

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی مکانیک نیروگاه – دانشگاه صنعت و آب و برق 1375

سوابق کاری:

مدیر امور بهره برداری بخار شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم 1401 تا کنون

مدیر امور برنامه ریزی و کنترل پروژه مدیر امور برنامه ریزی و کنترل پروژه 1399

مدیر گروه مهندسی و پشتیبانی برق و کنترل بخار شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم 1397

مدیر امور بهره برداری بخار شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم 1393

رئیس اداره بهره برداری بخار شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم 1385

معاون اداره بهره برداری بخار شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم 1376

دکمه بازگشت به بالا